Een preventieve screening of longonderzoek kan nooit kwaad

De speciale spreekuren van Huisarts Oirsbeek

We houden in de praktijk verschillende speciale spreekuren. U kunt tijdens deze uren terecht voor bepaalde ziekten of preventieve onderzoeken. Zo helpen wij uw gezondheid te volgen en op tijd in te grijpen bij opkomende problemen.

Diabetes

Suikerziekte (diabetes mellitus) komt tegenwoordig steeds meer voor. Je kunt diabetes krijgen door een erfelijke aanleg, maar ook door ouderdom of een ongezonde levensstijl.

Typische klachten bij diabetes zijn:

 • dorst
 • jeuk
 • vaak plassen
 • gewichtsverlies (bij ouderen)

Suikerziekte komt vaak voor in combinatie met hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, overgewicht en hart- en vaatziekten. Heeft u één van deze aandoeningen? Dan bent u gebaat bij regelmatige screening op suikerziekte.

Op dinsdag en donderdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met suikerziekte. Dit spreekuur wordt op dinsdag gehouden door Desiree Kuskal- Meens en op donderdag door Daisy van der Broek

 

Psychische klachten

Iedereen heeft regelmatig psychische klachten. Deze kunnen een gevolg zijn van lichamelijke of geestelijke problemen. Vaak spelen omstandigheden op school, werk of thuis een rol.

Voorbeelden van psychische klachten zijn

 • Somberheid
 • Angst
 • Slaapproblemen
 • Verwardheid
 • Spanning
 • Eetproblemen

Heeft u al langere tijd psychische klachten, blijf er niet te lang mee rondlopen en maak een afspraak.

Op maandag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met psychische klachten. Dit spreekuur wordt gehouden door psychologe Susan van Kempen.

Astma/COPD

Astma en COPD zijn aandoeningen van de luchtwegen en leiden vaak tot kortademigheid. Astma heeft vaak te maken met erfelijkheid en COPD wordt over het algemeen veroorzaakt door roken. De behandeling verschilt.

Klachten die vaak bij deze aandoeningen voorkomen zijn

 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • Vermoeidheid
 • Slechte conditie
 • Piepende ademhaling

Door een longfunctieonderzoek kan de diagnose gesteld worden. Regelmatige controle is noodzakelijk. Als u deze klachten herkent, maak dan een afspraak.

Op donderdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met astma of COPD. Dit spreekuur wordt gehouden door Daisy van der Broek

Laat uzelf preventief screenen bij de huisarts in Oirsbeek

Hart en vaatziekten

Steeds meer mensen hebben hart- en vaatziekten. Deze nemen toe met de leeftijd. Van invloed zijn erfelijke factoren, bloeddruk, cholesterol, roken, gewicht, stress en suikerziekte.

Klachten passend bij hart- en vaatziekten zijn

 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid bij inspanning
 • Pijn in de benen tijdens wandelen
 • Krachtsverlies
 • Dronkenmansspraak

Het is belangrijk om deze klachten meteen te melden. Heeft u hart- en vaatziekten, dan zijn regelmatige controles noodzakelijk.

Op dinsdag en donderdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met hart- en vaatziekten. Dit spreekuur wordt op dinsdag gehouden door Desiree Kuskal-Meens en op donderdag door Daisy van der Broek