De speciale spreekuren van Huisartsenpraktijk Oirsbeek

We houden in de praktijk verschillende speciale spreekuren. U kunt tijdens deze uren terecht voor bepaalde ziekten of preventieve onderzoeken. Zo helpen wij uw gezondheid te volgen en op tijd in te grijpen bij opkomende problemen.

Diabetes

Suikerziekte (Diabetes Mellitus) komt tegenwoordig steeds meer voor. Je kunt diabetes krijgen door een erfelijke aanleg, maar ook door ouderdom of een ongezonde levensstijl.

Typische klachten bij diabetes zijn:

.

 • Dorst

 • Jeuk

 • Vaak plassen

 • Gewichtsverlies (bij ouderen)

Suikerziekte komt vaak voor in combinatie met hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, overgewicht en hart- en vaatziekten. Hebt u één van deze aandoeningen? Dan bent u gebaat bij regelmatige screening op suikerziekte.

Op maandag en dinsdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met suikerziekte. Dit spreekuur wordt gehouden door Darja van de Laar. 

Psychische klachten

Iedereen heeft regelmatig psychische klachten. Deze kunnen een gevolg zijn van lichamelijke of geestelijke problemen. Vaak spelen omstandigheden op school, werk of thuis een rol.

Voorbeelden van psychische klachten zijn:

.

 • Somberheid

 • Angst

 • Slaapproblemen

 • Verwardheid

 • Spanning

 • Eetproblemen

Hebt u al langere tijd psychische klachten, blijf er niet te lang mee rondlopen en maak een afspraak.

Op donderdag en soms op vrijdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met psychische klachten. Dit spreekuur wordt gehouden door Sabine Snijders.

Astma/COPD

Astma en COPD zijn aandoeningen van de luchtwegen en leiden vaak tot kortademigheid. Astma heeft vaak te maken met erfelijkheid en COPD wordt over het algemeen veroorzaakt door roken. De behandeling verschilt.

Klachten die vaak bij deze aandoeningen voorkomen zijn:

.

 • Kortademigheid

 • Hoesten

 • Vermoeidheid

 • Slechte conditie

 • Piepende ademhaling

Door een longfunctieonderzoek kan de diagnose gesteld worden. Regelmatige controle is noodzakelijk. Als u deze klachten herkent, maak dan een afspraak.

Op maandag en dinsdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met astma of COPD. Dit spreekuur wordt gehouden door Darja van de Laar

Hart- en vaatziekten

Steeds meer mensen hebben hart- en vaatziekten. Deze nemen toe met de leeftijd. Van invloed zijn erfelijke factoren, bloeddruk, cholesterol, roken, gewicht, stress en suikerziekte.

Klachten passend bij hart- en vaatziekten zijn:

.

 • Pijn op de borst

 • Kortademigheid bij inspanning

 • Pijn in de benen tijdens wandelen

 • Krachtsverlies

 • Dronkenmansspraak

Het is belangrijk om deze klachten meteen te melden. Hebt u hart- en vaatziekten, dan zijn regelmatige controles noodzakelijk.

Er vindt een speciaal spreekuur plaats voor patiënten met hart- en vaatziekten. Dit spreekuur wordt gehouden door Samantha Fliescher

Ouderenzorg

Ouderdom komt met gebreken. De kwetsbaarheid neemt toe en daardoor worden ouderen steeds afhankelijker van zorg, begeleiding en hulpmiddelen.

Problemen die vaker voorkomen bij ouderen zijn:

.

 • Moeite met lopen en evenwicht

 • Minder horen

 • Minder zien

 • Vermoeidheid

 • Geheugenklachten

 • Somberheid

 • Angstig of nerveus gevoel

 • Eenzaamheid

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, is het belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op mogelijke kwetsbaarheid van ouderen. Daarnaast is het in deze levensfase belangrijk om na te denken over wensen die u heeft rondom het einde van het leven. Kijk voor meer informatie onder het thema 'wilsverklaringen' op onze contactpagina.

Beweegzorg

Veel mensen hebben klachten van hun bewegingsapparaat.
Het kan gaan om klachten van de:

Bewegen

 • Rug

 • Nek

 • Schouder

 • Elleboog

 • Pols

 • Hand

 • Heup

 • Knie

 • Enkel

Op maandag en donderdag vindt er een speciaal spreekuur plaats voor volwassenen met klachten van hun bewegingsapparaat. Dit spreekuur wordt gehouden door Robbin Steijaert.

Spreekuur assistente

Een doktersassistente is opgeleid om een aantal handelingen zelfstandig uit te voeren.

U kunt hierbij denken aan:

.

 • Bloeddruk meten

 • Hartfilm maken

 • Gehooronderzoek uitvoeren

 • Behandelen van wratten

 • Oren uitspuiten

 • Zetten van spuiten

 • Bloed prikken

 • Wonden controleren

Het is dagelijks mogelijk om een afspraak te maken voor het assistentespreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door Susan Visser en Samantha Fliescher.