Huisartsenpraktijk Oirsbeek in het gezondheidscentrum

Huisartsenpraktijk Oirsbeek is sinds 2016 gehuisvest in Gezondheidscentrum Oirsbeek, samen met vele andere zorgaanbieders. Hier proberen wij gezamenlijk bij te dragen aan een breed zorgaanbod in en nabij Oirsbeek. Daarnaast werken wij samen met zorgaanbieders en ziekenhuizen in de omgeving, de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek en de Universiteit Maastricht.

Onze samenwerkingen

Gezondheidscentrum Oirsbeek
Huisartsenpraktijk Oirsbeek is gevestigd in het Gezondheidscentrum Oirsbeek aan de Dorpsstraat 63. In het centrum zijn naast de praktijk meerdere zorgverleners aanwezig, zoals apotheek, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie, medisch pedicure, verloskunde, psychologie, diëtetiek, thuiszorg, osteopathie en vrouwenconsulentie.

 

Zuyderland
Als wij mensen verwijzen naar een arts in het ziekenhuis, verwijzen wij meestal naar het Zuyderland. Het Zuyderland heeft een locatie in Heerlen en een locatie in Geleen. Bloed of ander materiaal afgenomen of afgegeven in de huisartsenpraktijk, wordt geanalyseerd in het Zuyderland. U kunt voor afname of afgifte ook direct terecht op locaties van het Zuyderland.

 

Spoedpost Westelijke Mijnstreek
Onze praktijk is aangesloten bij de Spoedpost Westelijke Mijnstreek. Hier kunt u terecht voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk (avond, nacht, weekend en nationale feestdagen). Deze spoedpost is gevestigd in het Zuyderland te Geleen.

 

Apotheek en medicatie
De meeste patiënten van onze praktijk zijn ingeschreven bij apotheek Amstenrade. Deze apotheek is onderdeel van de Verenigde Apotheken Limburg. Uiteraard kunt u zelf kiezen voor een andere apotheek. Hier kunt u inhoudelijke informatie vinden over uw medicatie. Op deze site krijgt u informatie over veilig rijden met medicijnen. Als u op reis gaat en medicatie meeneemt, kunt u hier informatie vinden over verklaringen die mogelijk nodig zijn. Als u meer wilt weten over medicatiekosten, kunt u op de volgende site terecht.

 

Informatie over ziekte en gezondheid
Als u betrouwbare informatie wilt over ziekte en gezondheid kunt u terecht op thuisarts. Artsen en andere medewerkers in de zorg gebruiken thuisarts bij hun uitleg aan u. Als u twijfelt of u naar de huisarts moet, kunt u hier advies krijgen. Positieve gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Het is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu oftewel het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het RIVM heeft een centrale rol in infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Op de site van het RIVM vindt u tevens actuele informatie over het coronavirus.

 

Bevolkingsonderzoek Zuid
Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier. Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Hebt u klachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

 

NIVEL

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke Huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.