Astmapatiënten dienen regelmatig longonderzoek en preventieve screenings te laten doen

Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente op 046 - 442 13 03.

Corona virus derde mededeling

18 mei 2020 - Met alle versoepelingen die vanuit de politiek worden doorgevoerd, komt er langzaamaan meer ruimte voor reguliere zorg. Zo is het bloedprikken in onze praktijk weer opgestart en zal ook het spreekuur van de praktijkondersteuners voorzichtig meer doorgang vinden. Dit betekent echter niet dat alles weer wordt zoals voorheen. Nog steeds moeten we rekening houden met de maatregelen omtrent het corona virus en willen we u als (kwetsbare) patiënt zo goed mogelijk beschermen. Daarom zullen onze assistenten telefonisch een inschatting blijven maken welke patiënten op het reguliere spreekuur bij de huisarts terecht kunnen. Er zullen diverse alternatieven zijn om te zorgen dat we iedereen zo goed als mogelijk kunnen helpen zoals telefonisch consult, emailconsult of videoconsult.

Indien u een afspraak krijgt aangeboden op de praktijk, willen we u vragen de volgende regels in acht te nemen:

- Was voor het bezoek aan de praktijk je handen.

- Kom, indien mogelijk, alleen naar de huisarts.

- Ga pas maximaal vijf minuten voor uw afspraak de praktijk binnen. 

- Houdt minimaal 1,5 meter afstand onderling.

- Wij schudden geen handen.

Geboorte Jona van Best

5 april 2020 - Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is vandaag bevallen van haar vierde zoon Jona van Best, eveneens kleinzoon van huisarts M.J.F.M. Klaassen. Moeder en zoon maken het goed.

Corona virus tweede mededeling

12 maart 2020 - Zojuist heeft er vanuit het ministerie een persconferentie plaatsgevonden waarin nieuwe maatregelen zijn benoemd betreffende het coronavirus. Een van die maatregelen is dat kwetsbare mensen én ouderen zo min mogelijk contacten moeten hebben. Hierop heeft het crisisteam voor de huisartsenzorg in onder andere onze regio het advies gegeven alle programmatische zorg vooralsnog op te schorten tot nader order, maar in ieder geval tot na 1 Juni. De programmatische zorg wil zeggen de regelmatige controles van mensen met hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma of COPD.

Huisartsenpraktijk Oirsbeek zal deze adviezen uiteraard navolgen. De patiënten die in deze periode een afspraak hebben met Jacqueline Kerckhoffs, onze praktijkondersteuner op deze gebieden, worden telefonisch of middels brief benaderd.

Corona virus

27 februari 2020 - Volg onderstaand advies in het belang van u zelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente  met u een  'belafspraak' zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtwegklachten)klachten maar wel vragen zijn ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM site: https://www.rivm.nl/coronavirus  óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 – 880 5500

Zwangerschapsverlof

1 februari 2020 - Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is in verwachting. Zij zal daarom tot en met 31 Augustus 2020 niet op de praktijk aanwezig zijn voor patiëntenzorg. Gedurende haar afwezigheid zal zij worden vervangen door mevrouw Drs. B. Nijsten-van Aken.

De beste wensen voor 2020

 

December 2019 - Namens alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Oirsbeek wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020 toe.

Nieuwe doktersassistente

1 oktober 2019 - Sinds oktober zult u Susan bij onze balie en aan de telefoon treffen. Ze komt ons vaste team versterken als doktersassistente in opleiding. We heten haar hierbij dan ook van hartelijk welkom.

 

 

 

Griepvaccinatie 2019

 

14 November 2019 - De jaarlijkse griepvaccinatie heeft plaats gevonden in november. Heeft u deze gemist en mocht u alsnog een vaccinatie willen hebben kunt u hiervoor nog een afspraak maken bij de assistente.

AVG wetgeving

25 Mei 2018 - Per vandaag is de AVG wet van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, voor financiële afhandeling en om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij hebben een Document opgesteld waarin te lezen is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit document is ook bij de assistente op te vragen.