Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Introductie portaal

10 september 2021

Vanaf vandaag maakt onze praktijk gebruik van het portaal. Het portaal kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in uw medisch dossier en om zaken online te regelen zoals het aanvragen van herhaalrecepten, het plannen van een afspraak of het aanvragen van een e-mailconsult. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze contact pagina. Binnenkort publiceren wij een bericht in het Goed Nieuws om mensen op het portaal te attenderen. Daarnaast zullen wij éénmalig alle mensen waarvan wij een e-mailadres hebben informatie over de mogelijkheden van het portaal toesturen.

Deelname CONCRETE studie

02 september 2021

Onze praktijk werkt mee aan de CONCRETE studie. Mensen met klachten van pijn op de borst die hiermee de huisarts bezoeken, kunnen worden gervraagd deel te nemen aan de studie. Deelname is op vrijwillige basis. Indien u voor deelname in aanmerking komt, krijgt u hier verdere uitleg over. Voor meer informatie over de CONCRETE studie druk op onderstaande knop.

CONCRETE

Coronavirus vaccinatie en zwangerschap

30 augustus 2021

Voor meer informatie betreffende coronavirus vaccinatie tijdens zwangerschap verwijs ik jullie naar de knop hier onder.

vaccinatie tijdens zwangerschap

Vaccinatie registratie COVID-19 correctie

09 juli 2021

Zoals u kunt lezen in het bericht van 24 juni 2021 is er een probleem geweest met de vaccinatie registratie van 30 april 2021. Wij hebben bericht gekregen dat het probleem in de koppeling inmiddels is verholpen. Per 14 juli 2021 zullen de gegevens opnieuw verstuurd worden hetgeen moet resulteren in correcte data in het landelijke vaccinatieregistratie systeem. Indien u voor 14 juli 2021 een vaccinatiebewijs nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Coronavirus mededeling

26 juni 2021

Vanaf vandaag is de mondkapjesplicht opgeheven indien het mogelijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. In ons centrum is er dan ook geen verplichting meer tot het dragen van een mondkapje. De hiernaast beschreven regels blijven wel van kracht.

 

Indien u naar de huisarts komt, verzoeken wij u nog steeds een mondkapje mee te nemen. Dit aangezien u een mondkapje moet dragen indien uw huisarts, of andere hulpverlener, dicht bij u moet komen voor bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek. Indien u vergeten bent een mondkapje mee te nemen, kunt u deze bij de balie tegen een kleine vergoeding alsnog verkrijgen.

 

Binnenkort zal de Landelijke Huisartsen Vereniging een nieuw advies uitbrengen voor omgangsnormen in de huisartsenpraktijk. Zolang dit advies nog niet bekend is, blijven wij de momenteel geadviseerde maatregelen volgen. Dit betekent dat wij het aantal contactmomenten op de praktijk beperken om u te beschermen. Alle afspraken bij de huisarts in eerste instantie telefonisch ingepland. Na overleg met de huisarts wordt er, indien nodig, alsnog een afspraak op het spreekuur gemaakt.

Vaccinatie registratie COVID-19

24 juni 2021

U kunt uw COVID-19 vaccinatie status raadplegen op de website mijn.rivm.nl/vaccinaties/login en op de coronacheck app. Indien u vragen heeft over uw COVID-19 vaccinatie registratie of indien de vaccinatie incorrect genoteerd staat, bel dan de helpdesk van het BZ (Buitenlandse Zaken) contactcenter. BZ contactcenter is het eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent vaccinatie registratie. Het telefoonnummer is +31 247 247 247 en de helpdesk is 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar. BZ contactcenter kijkt met u wat het probleem is met betrekking tot de registratie en zal dit zo mogelijk voor u aanpassen. Soms beschikt het BZ contactcenter niet over de juiste gegevens. Alleen in die gevallen zal het BZ contactcenter u verwijzen naar de instantie waar u de vaccinatie heeft ontvangen. Dit kan onze praktijk zijn, maar voor de meeste mensen betreft dit de GGD.

 

Helaas is de vaccinatie registratie in onze praktijk van datum 30 april 2021 niet correct gekoppeld naar het landelijke vaccinatieregistratie systeem. Uw vaccinatie staat wel correct genoteerd in ons Huisartsen Informatie Systeem. In het landelijke systeem is de vaccinatie geregistreerd op 17 mei 2021 in plaats van 30 april 2021. Zodra dit ons bekend was, hebben we dit geprobeerd te corrigeren op 14 juni 2021. In plaats van een correctie heeft dit echter geresulteerd in een extra registratie op 14 juni 2021. Wij hebben contact opgenomen met de beheerders van het Huisartsen Informatie Systeem en met het landelijke vaccinatieregistratie systeem. Helaas is er momenteel geen manier om de registratie te corrigeren. Daarnaast hebben sommigen van u slechts één vaccinatie ontvangen in verband met het doormaken van COVID-19 voorafgaand aan de vaccinatie. Ook hier kan het landelijke systeem niet mee omgaan. In deze gevallen zal de helpdesk van het BZ contactcenter u naar onze praktijk verwijzen.

 

Vanaf 1 juli 2021 hebben wij als hulpverlener de mogelijkheid om in deze uitzonderingsgevallen alsnog een vaccinatiebewijs te genereren. Wij kunnen dit bewijs alleen genereren indien u bij ons gevaccineerd bent, het BZ contactcenter u niet kan helpen en uw vaccinatie status aan de regels voldoet. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u contact met de praktijk op te nemen. 

Vaccinatie COVID-19 door huisartsen

01 juni 2021

De huisartsen hebben mensen tussen de 60 en 65 jaar, volwassenen met ernstig overgewicht (morbide obesitas) en volwassenen met Down syndroom gevaccineerd tegen corona (COVID-19). Sommigen moeten nog hun tweede prik ontvangen. De huisartsen vaccineren met het vaccin van Astra Zeneca. Dit vaccin hoeft niet diepgevroren te blijven. Het is houdbaar in medische koelkasten die de huisartsenpraktijk tot beschikking heeft. Dit vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 60 jaar. Mensen jongen dan 60 jaar of ouder dan 65 jaar worden niet via de huisarts gevaccineerd, maar via de GGD opgeroepen.

 

Mensen tussen de 60-64 jaar die de AstraZeneca niet hebben ontvangen, kunnen zelf een afspraak online inplannen bij de GGD. Kijk hier voor meer informatie. Mensen die al de eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, wordt dringend geadviseerd (vanwege efffectiviteit en veiligheid) om de tweede prik

van AstraZeneca ook te ontvangen.

 

Het RIVM ervaart landeijk problemen met het uitlezen van de vaccinatieregistratie data vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS). De data in ons HIS zijn wel correct geregistreerd. Op dit moment komt gemiddeld maar 50% van in het HIS correcte vaccinatie registraties goed door. Op landelijk niveau wordt gekeken waardoor het mis gaat. Heeft u geen toestemming verleend om uw gegevens te delen met het RIVM en wenst u deze toestemming alsnog te geven om in aanmerking te komen voor het vaccinatie paspoort, neem dan contact op met onze praktijk.

 

Voor wat betreft de CoronaCheck, waarmee je straks toegang krijgt tot evenementen en per julie vakantiereizen, lees deze link. Vooralsnog blijft de registratie vaccinatie/gele boekje beperkt geldig. Tot begin juli kunnen mensen wel hun vaccinatiestatus inzien op deze site.

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? U kunt deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

 

NIVEL

15 februari 2021

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier (nivel.nl/zorgregistraties) kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Online inzage van medische gegevens

1 februari 2021

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2021 wettelijk verplicht om patienten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Om inzicht te verlenen maakt iedere huisartsenpraktijk een keuze tussen een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Onze praktijk heeft gekozen voor een PGO. Momenteel zijn wij afhankelijk van andere partijen die de PGO moeten opleveren. Wij houden u hierover op de hoogte. Naar verwachting zijn de PGOs per 1 september 2021 toegankelijk. Meer informatie kunt u hier vinden.

Verklaring geen mondkapje

30 november 2020 

Mensen verzoeken ons om een geneeskundige verklaring te schrijven voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Wij kunnen deze verklaring niet geven. Een onafhankelijke arts met specifieke kennis op dit gebied zal hierover moeten beslissing (zie pagina contact 'geneeskundige verklaring').

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Spoed:

Voor spoed zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur via optie 1 in ons keuzemenu (046 - 442 13 03). Buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek

Huisartsenpraktijk Oirsbeek
Dorpstraat 63
6438 JT Oirsbeek

KvK 14114715

BIG-registratienummer: 39908966301

De dokter van Huisartsenpraktijk Oirsbeek is gevestigd in het gezondheidscentrum.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00

Dinsdag 08:00 - 17:00

Woensdag 08:00 - 17:00

Donderdag 08:00 - 17:00

Vrijdag 08:00 - 17:00

Telefonisch bereikbaar

Maandag:    08:30-12:00 15:00-17:00
Dinsdag:      08:30-12:00 15:00-17:00
Woensdag:  08:30-12:00 15:00-17:00
Donderdag: 08:30-12:00 15:00-17:00
Vrijdag:        08:30-12:00 15:00-17:00