Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Informatieavond regie over leven en dood

21 mei 2024

In navolging op de informatieavond van 18 april organisert huisartsenpraktijk Oirsbeek op 6 juni van 19:30-22:00 uur een interactieve avond waarin dieper wordt ingegaan op welke mogelijkheden er zijn rondom de zorg in de laatste fase van het leven. Het doel van deze avond is dat u als patient een goed beeld krijgt van de zorg die wel en niet geboden kan worden in de laatste fase van het leven. Dit zal gebeuren aan de hand van een korte presentatie die iedere samenwerkingspartner verzorgd, waarna u uitgenodigd wordt om in gesprek te treden met verschillende zorgverleners. Er zullen diverse samenwerkingspartners aanwezig zijn zoals:

 • Fysiotherapie (Health +, van der Zijden)
 • Palliatief terminale zorg (Hospice Daniken)
 • Vrijwilligers (Toon Hermans Huis Sittard)
 • Wijkzorg (Zuyderland thuiszorg, Cicero)
 • Maatschappelijk werk (Partners in Welzijn)
 • Netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek
 • En anderen

Wij verwelkomen u graag op donderdag 6 juni in het Partycentrum De Oirsprong om 19:30 uur. Klik hier om u aan te melden of gebruik de QR-code.

Docuserie 'Een goede dood'

26 april 2024

In de BNNVARA-documentaireserie 'Een goede dood', volgt documentairemaakstere Elena Lindemans zes mensen die vanwege psychische problemen niet langer willen lijden en om euthanasie vragen. De serie laat zien hoe mensen met hulp van een arts waardig mogen sterven maar ook hoe zwaar het euthanasietraject voor sommigen nog altijd is. Vanaf deel twee zijn huisartsen E.M.M. Klaassen en M.J.F.M. Klaassen van Huisartsenpraktijk Oirsbeek betrokken bij een van de zes mensen die in de serie worden gevolgd. Voor meer informatie klik hier.

Het vierluik 'Een goede dood' is vanaf maandag 6 mei wekelijks om 22:10 uur te zijn bij BNNVARA op NPO 2.

Coassistent

26 april 2024

Vanaf 29 april 2024 tot 21 juni 2024 is er een coassistent in onze praktijk te gast. Haar naam is Lisette Neyari. Als u contact heeft met onze praktijk kan u gevraagd worden of Lisette bij uw afspraak aanwezig mag zijn of dat u eerst bij Lisette komt voordat de huisarts of andere medewerker van onze praktijk u ziet. Op deze manier kunt u Lisette helpen in haar leerproces en draagt u bij aan het opleiden van toekomstige (huis)artsen. Indien u het niet op prijs stelt dat de coassistent bij uw afspraak aanwezig is of dat u eerst bij de coassistent komt, mag u dat aan ons aangeven.

Verlof assistente Samantha en vervanging door Luna

24 april 2024

Per halverwege mei gaat onze assistente Samantha met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof zal Samantha vervangen worden door Luna Holzken. Luna zal tot eind september werkzaam zijn in onze praktijk. Daarna zal Samantha terugkomen uit haar verlof. Wij verwelkomen Luna binnen ons team en wensen haar veel werkplezier binnen onze praktijk.

Informatieavond regie over leven en dood

5 maart 2024

Denken en praten over doodgaan, vinden de meeste mensen niet makkelijk. Het is ook moeilijk te voorspellen, hoe de laatste periode van uw leven eruit gaat zien. Maar veel mensen hebben wel ideeën over hoe ze het graag zouden willen.

Juist als u nog gezond bent en u goed voelt, is dit het moment om hierover na te denken. Iedereen krijgt graag goede zorg, zeker in de laatste levensfase. Daarom willen wij onze patiënten stimuleren hun wensen rondom de zorg in deze fase van het leven te bespreken. De ervaring leert dat het tijdig bespreken en vastleggen van deze wensen rust en duidelijkheid geeft, met name in onvoorziene situaties.

Daarom organiseert Huisartsenpraktijk Oirsbeek deze informatieavond voor hun patiënten en andere geinteresseerden, waarin 'regie over leven en dood' centraal staat. Tijdens deze avond gaat het onder meer over:

 • Belangrijke wet- en regelgeving rondom het levenseinde
 • De Visie en acties van onze praktijk rondom het levenseinde

En willen wij:

 • U stimuleren om na te denken over uw wensen, doelen en voorkeuren betreffende zorg rondom het levenseinde
 • U uitnodigen om (tijdige)gesprekken met uw huisarts te voeren en uw wensen, doelen en voorkeuren vast te leggen.

Wij verwelkomen u graag op donderdag 18 april in het Partycentrum De Oirsprong om 19:30 uur. Klik hier om u aan te melden of gebruik de QR-code.

Uw wensen rondom uw levenseinde

12 januari 2024

Iedereen wilt goede zorg. Maar wat goede zorg precies is, kan voor iedereen en in iedere levensfase anders zijn. Daarom is het goed met uw huisarts te bespreken wat uw wensen zijn rondom zorg. Door een veranderde gezondheidstoestand, of door veranderende levensfases kunnen uw mogelijkheden en wensen romdom zorg veranderen. We weten dat het bespreken van dit soort wensen rust en duidelijkheid geeft in noodsituaties. Het advies is daarom om niet te wachten tot er problemen ontstaan, maar vooraf al over uw wensen na te denken en deze met uw huisarts te bespreken. Zo kan uw huisarts u informatie en uitleg geven en uw wensen vastleggen. Juist als u gezond bent en u goed voelt, is dit het moment om hierover na te denken.

 

Op onze contactpagina onder het kopje wilsverklaringen kunt u meer informatie vinden over wilsverklaringen. Op de site van thuisarts kunt u eveneens meer informatie vinden over het levenseinde.

 

We starten in 2024 vanuit Huisartsenpraktijk Oirsbeek met een project waarbij we actief contact zoeken met alle patienten van 75 jaar of ouder. We doen dit gefaseerd, dus het kan zijn dat het enige tijd duurt voor u bericht van ons krijgt. U mag natuurlijk bij behoefte altijd eerder contact met ons opnemen. Indien u jonger bent dan 75 jaar en een behandelwensengesprek zou willen, dan kunt u dit aangeven bij de assistente.

Uitbreiding telefoonsysteem

06 december 2023

Vanaf 18 december 2023 werken wij binnen onze praktijk met een uitbreiding op ons telefoonsysteem. In het nieuwe keuzemenu bieden wij u meer opties. Wij bieden u hiermee de mogelijkheid om niet meer te hoeven wachten in de wachtrij aan de telefoon. Wij kunnen u terugbellen. Uiteraard heeft u, indien de assistente beschikbaar is, ook altijd nog de keus om wel te blijven wachten. De wachttijd is echter hetzelfde als de terugbeltijd. Als u kiest voor terugbellen, verliest u dus niet uw positie in de rij. Ook tijdens pauzes en op momenten dat wij de telefoon niet direct kunnen beantwoorden, zullen wij u niet onnodig laten wachten. U krijgt dan automatisch een tijdstip toegewezen waarop u wordt teruggebeld.

 

Er zijn een aantal zaken die u zelf telefonisch kunt regelen tijdens pauzes en als wij gesloten zijn. Zo kunt u altijd een herhaalrecept aanvragen, een afspraak annuleren of een afspraak maken om een uitslag te bespreken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat we beter bereikbaar zijn en effectiever omgaan met uw en onze tijd zodat wij meer aandacht voor u als patiënt hebben.

Griep- en pneumokokkenprik

13 oktober 2023

Op woensdagmiddag 15 november 2023 is onze praktijk geopend voor mensen die in aanmerking komen voor de griepprik (influenzavaccinatie) en/of de pneumokokkenprik (pneumokokkenvaccinatie). Indien dit voor u geldt, krijgt u van ons een uitnodiging. De uitnodiging is voorzien van een tijdsblok waarin u verwacht wordt op de praktijk. Als u geen gebruik wilt maken van de vaccinatie dan verzoeken wij u ons dit te laten weten. Indien u zich in het verleden heeft laten registreren niet gevaccineerd te willen worden en nu toch een vaccinatie wenst, dan moet u dit actief bij ons aangeven. Mocht u na 15 oktober nog geen uitnodiging hebben ontvangen terwijl u hier wel voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Klik voor meer informatie over de griepprik hier. Klik voor meer informatie over de pneumokokkenprik hier.

Coassistent

11 september 2023

Vanaf 18 september 2023 tot 10 november 2023 is er een co-assistent in onze praktijk te gast. Haar naam is Frederike Vrouenraets. Als u contact heeft met onze praktijk kan u gevraagd worden of Frederike bij uw afspraak aanwezig mag zijn of dat u eerst bij Frederike komt voordat de huisarts of andere medewerker van onze praktijk u ziet. Op deze manier kunt u Frederike helpen in haar leerproces en draagt u bij aan het opleiden van toekomstige (huis)artsen. Indien u het niet op prijs stelt dat de co-assistent bij uw afspraak aanwezig is of dat u eerst bij de co-assistent komt, mag u dat aan ons aangeven.

Herhaalrecepten

10 maart 2023

Vanaf 1 juni is het niet meer mogelijk om herhaalmedicatie via direct contact met de assistente (telefonisch of aan de balie) te bestellen.

 

Er zijn drie mogelijkheden om medicatie te herhalen:

     1. via het contactformulier op deze website

     2. Via het portaal (zie tabblad 'Contact' voor meer informatie over het portaal)

     3. Via de keuze 'inspreken van herhaalrecepten' als u ons belt

 

Alleen als er sprake is van vragen of van aanpassingen in de medicatie, kunt u direct contact opnemen met de assistente. Mocht u vanaf 1 juni 2023 toch herhaalrecepten middels direct contact met de assistente verzoeken, dan wordt u door de assistente alsnog verwezen naar bovenstaande opties.

Bevolkingsonderzoek Zuid

03 februari 2023

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoke borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert in Nederland. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.

Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u gezondheidsklachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

BILA groep

13 januari 2023

Bilagroep is een Eigen Regie Centrum, een pool van professionals, ervaringsdeskundigen én vrijwilligers. Ze ondersteunen en begeleiden en dagen je uit om voor het hoogst haalbare te gaan in je privé situatie, je werk, in je leven. Daarnaast wordt je gecoaht en getraind. Bilagroep gelooft dat gezondheid verder gaat dan alleen lichamelijke en psychische aspecten. Het gaat ook om je goed voelen, veerkracht, eigen regie en het gevoel dat het leven de moeite waard is.

 

Klik voor meer informatie hier.

Aanpassing van functie

21 december 2022

Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik vanaf het jaar 2023 minder werkzaam zal zijn in de patiëntenzorg.

 

Zoals jullie weten, zijn er de laatste jaren veel veranderingen gaande in de gezondheidszorg en specifiek in het huisartsenvak. Dit heeft mij ertoe gezet om midden 2021 toe te treden tot het bestuur van de Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek. Sinds midden 2022 bekleed ik de functie als voorzitter. In deze rol ben ik bezig de huisartsenzorg werkbaar, toegankelijk en toekomstbestendig te maken en te houden. Ik ervaar het belang om mij hiervoor in te zetten en wil mij hier verder op richten. Dit maakt dat ik keuzes moet maken en daarom minder als huisarts zal fungeren.

 

In het jaar 2023 zal ik steeds meer naar de achtergrond treden en minder zichtbaar zijn in de patiëntenzorg. In dit jaar zal ik zorgdragen voor een degelijke overdracht naar mijn directe collega huisarts B.G.M. Vinders-van Aken. Wij zullen er met ons hele team voor zorgen dat de overgangsperiode zo vloeiend mogelijk verloopt. 

 

Ik dank jullie voor jullie openhartigheid en het door jullie in mij gestelde vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet,

Dr. E.M.M. Klaassen

Introductie praktijkondersteuner beweegzorg (POH-B)

25 maart 2022

Vanaf april 2022 werkt Robbin Steijaert als praktijkondersteuner beweegzorg (POH-B) in onze praktijk. De POH-B is specialist in bewegen door zijn achtergrond als fysiotherapeut en heeft een huisartsgeneeskundige kijk op bewegingsklachten door zijn opleiding in de huisartsenpraktijk. Volwassenen met klachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, elleboog, pols, hand, heup, knie en enkel) kunnen vanaf april 2022 op het spreekuur van de POH-B terecht.

HealthyLIFE

02 oktober 2021

De gemeenste Beekdaelen ondersteunt het programma healthyLIFE. HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen vanaf 18 jaar. Doel is het bevorderen van een actieve levensstijl en een gezond voedingspatroon. Het programma healthyLIFE maakt gebruik van Positieve Gezondheid.

 

Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, suikerziekte, of kwetsbare volwassenen met obesitas (BMI > 30). Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.

 

Op deze site krijgt u meer informatie over healthyLIFE.

 

Wilt u deelnemen? Laat het ons weten. Indien u aan de criteria voldoet dan kunnen we u aanmelden.

Introductie portaal

10 september 2021

Vanaf vandaag maakt onze praktijk gebruik van het portaal. Het portaal kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in uw medisch dossier en om zaken online te regelen zoals het aanvragen van herhaalrecepten, het plannen van een afspraak of het aanvragen van een e-mailconsult. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze contact pagina. Binnenkort publiceren wij een bericht in het Goed Nieuws om mensen op het portaal te attenderen. Daarnaast zullen wij éénmalig alle mensen waarvan wij een e-mailadres hebben informatie over de mogelijkheden van het portaal toesturen.

NIVEL

15 februari 2021

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier (nivel.nl/zorgregistraties) kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Online inzage van medische gegevens

1 februari 2021

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2021 wettelijk verplicht om patienten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Om inzicht te verlenen maakt iedere huisartsenpraktijk een keuze tussen een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op dit moment is alleen het portaal mogelijk (voor meer informatie zie onze contact pagina). Het PGO moet nog worden opleverd. Meer informatie kunt u hier vinden.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl