Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Internationale dag van de huisarts

19 mei 2022

Vandaag, 19 mei, is het de internationale dag van de huisarts. Een dag om extra aandacht te besteden aan de kracht van de huisartsenzorg. Dit jaar grijpen we deze dag aan om iedereen te laten horen hoe we die kracht moeten behouden. Die boodschap brengen we vandaag over aan de minister van VWS, Ernst Kuipers. en dat doen we samen.

 

Als huisartsen worden we zeer gewaardeerd door onze patienten. We zijn toegankelijk, dichtbij, een vertrouwd gezicht. We staan voor goede zorg. Maar we moeten wel allemaal in staat worden gesteld om die goede zorg te leveren. Want hoe mooi het vak ook is, het staat wel stevig onder druk.

Co-assistent

1 april 2022

Vanaf 4 april 2022 tot 25 mei 2022 is er een co-assistent in onze praktijk te gast. Haar naam is Britt Jansen. Als u contact heeft met onze praktijk kan u gevraagd worden of Britt bij uw afspraak aanwezig mag zijn of dat u eerst bij Britt komt voordat de huisarts of andere medewerker van onze praktijk u ziet. Op deze manier kunt u Britt helpen in haar leerproces en draagt u bij aan het opleiden van toekomstige (huis)artsen. Indien u het niet op prijs stelt dat de co-assistent bij uw afspraak aanwezig is of dat u eerst bij de co-assistent komt, mag u dat aan ons aangeven.

Vluchtelingen Oekraïne

28 maart 2022

Binnen de gemeente Beekdaelen wordt ruimte gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wil je hier meer over weten of wil je helpen klik hier.

Introductie praktijkondersteuner beweegzorg (POH-B)

25 maart 2022

Vanaf april 2022 werkt Robbin Steijaert als praktijkondersteuner beweegzorg (POH-B) in onze praktijk. De POH-B is specialist in bewegen door zijn achtergrond als fysiotherapeut en heeft een huisartsgeneeskundige kijk op bewegingsklachten door zijn opleiding in de huisartsenpraktijk. Volwassenen met klachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, elleboog, pols, hand, heup, knie en enkel) kunnen vanaf april 2022 op het spreekuur van de POH-B terecht.

Advies draag een mondkapje

17 maart 2022

Vanaf 25 februari 2022 is de mondkapjesplicht afgeschaft. Vanuit de Landelijke Huisartsenverenging Nederland wordt aan de huisartsenpraktijk geadviseerd om, ondanks deze landelijke afschaffing, wel mondkapjes te dragen. De concentratie van zieke mensen en daarmee de kans op besmetting is in de huisartsenpraktijk immers hoger dan in andere publieke gebouwen. Wij verzoeken u dan ook het centrum te betreden met mondkapje. Tevens zullen wij blijven vragen naar corona gerelateerde klachten en u testadviezen geven bij klachten.

 

Met deze maatregelen hopen wij te voorkomen dat u via ons besmet raakt met het coronavirus. Daarnaast hopen we te voorkomen dat u ons besmet en de zorg die wij u leveren in het gedrang komt. Wij hopen op uw begrip en uw respect ten aanzien van dit beleid.

 

HealthyLIFE

02 oktober 2021

De gemeenste Beekdaelen ondersteunt het programma healthyLIFE. HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen vanaf 18 jaar. Doel is het bevorderen van een actieve levensstijl en een gezond voedingspatroon. Het programma healthyLIFE maakt gebruik van Positieve Gezondheid.

 

Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, suikerziekte, of kwetsbare volwassenen met obesitas (BMI > 30). Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.

 

Op deze site krijgt u meer informatie over healthyLIFE.

 

Wilt u deelnemen? Laat het ons weten. Indien u aan de criteria voldoet dan kunnen we u aanmelden.

Griep- en pneumokokkenprik

22 september 2021

Op woendagavond 3 november 2021 is onze praktijk geopend voor mensen die in aanmerking komen voor de griepprik (influenzavaccinatie) en/of de pneumokokkenprik (pneumokokkenvaccinatie). Indien dit voor u geldt, krijgt u van ons binnenkort een uitnodiging. De uitnodiging is voorzien van een tijdsblok waarin u verwacht wordt op de praktijk. Als u geen gebruik wilt maken van de vaccinatie dan verzoeken wij u ons dit te laten weten. Indien u zich in het verleden heeft laten registreren niet gevaccineerd te willen worden en nu toch een vaccinatie wenst, dan moet u dit actief bij ons aangeven. Mocht u na 15 oktober nog geen uitnodiging hebben ontvangen terwijl u hier wel voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Op 20 september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over influenzavaccinatie, waarin extra doelgroepen zijn benoemd die baat hebben bij de griepvaccinatie, zoals zwangere vrouwen en ex-covid patiënten met longschade. Aangezien het advies aan de vooravond van de vaccinatiecampagne is gepubliceerd, krijgt u dit jaar niet automatisch een uitnodiging als u binnen deze doelgroep valt. Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om u te vaccineren, meldt u dan zo snel mogelijk bij ons. 

Klik voor meer informatie over de griepprik hier. Klik voor meer informatie over de pneumokokkenprik hier.

Introductie portaal

10 september 2021

Vanaf vandaag maakt onze praktijk gebruik van het portaal. Het portaal kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in uw medisch dossier en om zaken online te regelen zoals het aanvragen van herhaalrecepten, het plannen van een afspraak of het aanvragen van een e-mailconsult. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze contact pagina. Binnenkort publiceren wij een bericht in het Goed Nieuws om mensen op het portaal te attenderen. Daarnaast zullen wij éénmalig alle mensen waarvan wij een e-mailadres hebben informatie over de mogelijkheden van het portaal toesturen.

Deelname CONCRETE studie

02 september 2021

Onze praktijk werkt mee aan de CONCRETE studie. Mensen met klachten van pijn op de borst die hiermee de huisarts bezoeken, kunnen worden gervraagd deel te nemen aan de studie. Deelname is op vrijwillige basis. Indien u voor deelname in aanmerking komt, krijgt u hier verdere uitleg over. Voor meer informatie over de CONCRETE studie druk op onderstaande knop.

CONCRETE

Coronavirus vaccinatie en zwangerschap

30 augustus 2021

Voor meer informatie betreffende coronavirus vaccinatie tijdens zwangerschap verwijs ik jullie naar de knop hier onder.

vaccinatie tijdens zwangerschap

Vaccinatie registratie COVID-19

24 juni 2021

U kunt uw COVID-19 vaccinatie status raadplegen op de website mijn.rivm.nl/vaccinaties/login en op de coronacheck app. Indien u vragen heeft over uw COVID-19 vaccinatie registratie of indien de vaccinatie incorrect genoteerd staat, bel dan de helpdesk van het BZ (Buitenlandse Zaken) contactcenter. BZ contactcenter is het eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent vaccinatie registratie. Het telefoonnummer is +31 247 247 247 en de helpdesk is 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar. BZ contactcenter kijkt met u wat het probleem is met betrekking tot de registratie en zal dit zo mogelijk voor u aanpassen. Soms beschikt het BZ contactcenter niet over de juiste gegevens. Alleen in die gevallen zal het BZ contactcenter u verwijzen naar de instantie waar u de vaccinatie heeft ontvangen. Dit kan onze praktijk zijn, maar voor de meeste mensen betreft dit de GGD.

 

Vanaf 1 juli 2021 hebben wij als hulpverlener de mogelijkheid om in deze uitzonderingsgevallen alsnog een vaccinatiebewijs te genereren.  Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u contact met de praktijk op te nemen. 

NIVEL

15 februari 2021

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier (nivel.nl/zorgregistraties) kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Online inzage van medische gegevens

1 februari 2021

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2021 wettelijk verplicht om patienten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Om inzicht te verlenen maakt iedere huisartsenpraktijk een keuze tussen een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op dit moment is alleen het portaal mogelijk (voor meer informatie zie onze contact pagina). Het PGO moet nog worden opleverd. Meer informatie kunt u hier vinden.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Spoed:

Voor spoed zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur via optie 1 in ons keuzemenu (046 - 442 13 03). Buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek

Huisartsenpraktijk Oirsbeek
Dorpstraat 63
6438 JT Oirsbeek

KvK 14114715

BIG-registratienummer: 39908966301

De dokter van Huisartsenpraktijk Oirsbeek is gevestigd in het gezondheidscentrum.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00

Dinsdag 08:00 - 17:00

Woensdag 08:00 - 17:00

Donderdag 08:00 - 17:00

Vrijdag 08:00 - 17:00

Telefonisch bereikbaar

Maandag:    08:30-12:00 15:00-17:00
Dinsdag:      08:30-12:00 15:00-17:00
Woensdag:  08:30-12:00 15:00-17:00
Donderdag: 08:30-12:00 15:00-17:00
Vrijdag:        08:30-12:00 15:00-17:00