Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Vaccinatie COVID-19 door huisartsen

17 februari 2021

Er is een begin gemaakt met vaccinatie tegen corona (COVID-19) via de huisarts. Na de eerste vaccinaties door huisartsen in Zeeland, zijn de huisartsen in Limburg als tweede aan de beurt. Vervolgens zullen de huisartsen in Brabant volgen en daarna de andere provincies.

De huisartsen vaccineren met het vaccin van Astra Zeneca. Dit vaccin hoeft niet diepgevroren te blijven. Het is houdbaar in medische koelkasten die de huisartsenpraktijk tot beschikking heeft. Dit vaccin is goedgekeurd voor mensen van 18-65 jaar. Mensen ouder dan 65 jaar worden niet via de huisarts gevaccineerd, maar via de GGD opgeroepen.

Er is voor gekozen om in de eerste vaccinatie ronde de mensen met een geboortejaar 1956 en 1957 op te roepen en daarnaast de mensen een sterk verhoogd risico op ernstig beloop van corona. Dit zijn mensen met het syndroom van Down (alleen degenen die thuis wonend zijn worden via de huisarts gevaccineerd) en mensen met morbide obesitas (BMI>40). Mensen met andere onderliggende aandoeningen met een verhoogd risico worden via hun specialist opgeroepen.

Indien er nog vaccins over zijn na inenting van deze groepen zullen de mensen van geboortejaar 1958 worden opgeroepen en vervolgens 1959 enzovoorts. Het moment waarop u aan de beurt bent, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Zodra u aan de beurt bent, krijgt u van ons een oproep.

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kun u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

NIVEL

15 februari 2021

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier (nivel.nl/zorgregistraties) kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Online inzage van medische gegevens

1 februari 2021

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patienten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Om inzicht te verlenen maakt iedere huisartsenpraktijk een keuze tussen een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Onze praktijk heeft gekozen voor een PGO. Momenteel zijn wij afhankelijk van andere partijen die de PGO moeten opleveren. Wij houden u hierover op de hoogte. Meer informatie kunt u hier vinden.

Verklaring geen mondkapje

30 november 2020 

Mensen verzoeken ons om een geneeskundige verklaring te schrijven voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Wij kunnen deze verklaring niet geven. Een onafhankelijke arts met specifieke kennis op dit gebied zal hierover moeten beslissing (zie pagina contact 'geneeskundige verklaring').

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

Bevolkingsonderzoek Zuid

29 oktober 2020

Binnenkort vindt in onze regio het bevolkingsonderzoek borstkanker plaats. Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek verwijzen wij naar onze samenwerkingspagina en naar de site van het bevolkingsonderzoek.

Coronavirus mededeling

05 oktober 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Er zijn vanuit de regering extra maatregelen ingesteld die ook voor onze praktijk gevolgen hebben. Op dit moment kunnen wij alle huisartsenzorg blijven bieden. Wel proberen wij het aantal contactmomenten op de praktijk te beperken om u te beschermen. Daarom worden alle afspraken bij de huisarts in eerste instantie telefonisch ingepland. Na overleg met de huisarts wordt er, indien nodig, alsnog een afspraak op het spreekuur gemaakt.

Als u naar de praktijk komt, willen we u vragen de hiernaast weergegeven regels in acht te nemen. Wij verzoeken u een eigen mondkapje mee te nemen en maximaal vijf minuten voor uw afspraak het centrum binnen te komen.

Planning huisartsen

1 september 2020

 Per 1 september 2020 is huisarts Dr. E.M.M. Klaassen terug van haar verlof en zult u haar weer treffen in onze huisartsenpraktijk. Wij hebben tijdelijk afscheid genomen van huisarts B.G.M. Nijsten - van Aken. Per 1 november 2020 zal zij opnieuw werkzaam zijn in onze praktijk onder haar nieuwe naam B.G.M. Vinders - van Aken. Huisarts M.J.F.M. Klaassen zal vanaf 1 november 2020 minder vaak op de praktijk aanwezig zijn. U kunt hem dan nog tegenkomen tijdens vakanties en speciale spreekuren.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Personeelswisseling

25 juni 2020

Wij willen u op de hoogte brengen van een personeelswisseling in onze huisartsenpraktijk. Helaas moeten wij afscheid nemen van Sanne onze assistente. Wij willen Sanne bedanken voor haar inzet in onze praktijk in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.

De afgelopen maanden heeft Susan werkzaamheden van Sanne overgenomen en hebben velen van u haar in onze praktijk getroffen. Daarnaast hebben wij vanaf 1 juli dit jaar Samantha aangenomen als nieuwe assistente. Vanaf deze datum kunt u ook Samantha aan de balie of aan de telefoon treffen. Wij willen Susan en Samantha verwelkomen in ons team.

Geboorte Jona van Best

5 april 2020

Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is vandaag bevallen van haar vierde zoon Jona van Best, eveneens kleinzoon van huisarts M.J.F.M. Klaassen. Moeder en zoon maken het goed.

Coronavirus mededeling

27 februari 2020

Volg onderstaand advies in het belang van uzelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente met u een 'belafspraak' zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtweg-)klachten maar wel vragen ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM-site: https://www.rivm.nl/coronavirus óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 - 880 55 00.

Spoed:

Voor spoed zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur via optie 1 in ons keuzemenu (046 - 442 13 03). Buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek

Huisartsenpraktijk Oirsbeek
Dorpstraat 63
6438 JT Oirsbeek

KvK 14114715

BIG-registratienummer: 39908966301

De dokter van Huisartsenpraktijk Oirsbeek is gevestigd in het gezondheidscentrum.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00

Dinsdag 08:00 - 17:00

Woensdag 08:00 - 17:00

Donderdag 08:00 - 17:00

Vrijdag 08:00 - 17:00

Telefonisch bereikbaar

Maandag:    08:30-12:00 15:00-17:00
Dinsdag:      08:30-12:00 15:00-17:00
Woensdag:  08:30-12:00 15:00-17:00
Donderdag: 08:30-12:00 15:00-17:00
Vrijdag:        08:30-12:00 15:00-17:00