Astmapatiënten dienen regelmatig longonderzoek en preventieve screenings te laten doen

Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente op 046 - 442 13 03.

Corona virus vierde mededeling

05 oktober 2020 - Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Er zijn vanuit de regering extra maatregelen ingesteld die ook voor onze praktijk gevolgen hebben. Op dit moment kunnen wij alle huisartsenzorg blijven bieden. Wel proberen wij het aantal contactmomenten op de praktijk te beperken om u te beschermen. Daarom worden alle afspraken bij de huisarts in eerste instantie telefonisch ingepland. Na overleg met de huisarts wordt er indien nodig alsnog een afspraak op het spreekuur gemaakt.

Indien u naar de praktijk komt, willen we u vragen de hiernaast weergegeven regels in acht te nemen. Wij verzoeken u een eigen mondkapje mee te nemen en maximaal vijf minuten voor uw afspraak het centrum binnen te komen.

Planning huisartsen

1 september 2020 - Per 1 september 2020 is huisarts Dr. E.M.M. Klaassen terug van haar verlof en zult u haar weer treffen in onze huisartsenpraktijk. Wij hebben tijdelijk afscheid genomen van huisarts B.G.M. Nijsten - van Aken. Per 1 november 2020 zal zij opnieuw werkzaam zijn in onze praktijk onder haar nieuwe naam B.G.M. Vinders - van Aken. Huisarts M.J.F.M. Klaassen zal vanaf 1 november 2020 minder vaak op de praktijk aanwezig zijn. U kunt hem dan nog tegenkomen tijdens vakanties en speciale spreekuren.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020 - Wij vragen u toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Griepvaccinaties 2020

1 augustus 2020 - De griepvaccinaties vinden zoals elk jaar plaats in de eerste week van november. Dit jaar zal een deel van de genodigden naast het influenza-vaccin tevens een uitnodiging krijgen voor het pneumokokken-vaccin. Vanwege de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen zal de planning anders zijn dan andere jaren. U wordt hierover in de uitnodiging geïnformeerd. Indien u halverwege oktober nog geen uitnodiging heeft ontvangen en deze wel had verwacht, verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijk.

Personeelswisseling

25 Juni 2020 - Wij willen u op de hoogte brengen van een personeelswisseling in onze huisartsenpraktijk. Helaas moeten wij afscheid nemen van Sanne onze assistente. Wij willen Sanne bedanken voor haar inzet in onze praktijk in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.

De afgelopen maanden heeft Susan werkzaamheden van Sanne overgenomen en hebben velen van u haar in onze praktijk getroffen. Daarnaast hebben wij vanaf 1 juli dit jaar Samantha aangenomen als nieuwe assistente. Vanaf deze datum kunt u ook Samantha aan de balie of aan de telefoon treffen. Wij willen Susan en Samantha verwelkomen in ons team.

Corona virus derde mededeling

18 mei 2020 - Met alle versoepelingen die vanuit de politiek worden doorgevoerd, komt er langzaamaan meer ruimte voor reguliere zorg. Zo is het bloedprikken in onze praktijk weer opgestart en zal ook het spreekuur van de praktijkondersteuners voorzichtig meer doorgang vinden. Dit betekent echter niet dat alles weer wordt zoals voorheen. Nog steeds moeten we rekening houden met de maatregelen omtrent het corona virus en willen we u als (kwetsbare) patiënt zo goed mogelijk beschermen. Daarom zullen onze assistenten telefonisch een inschatting blijven maken welke patiënten op het reguliere spreekuur bij de huisarts terecht kunnen. Er zullen diverse alternatieven zijn om te zorgen dat we iedereen zo goed als mogelijk kunnen helpen zoals telefonisch consult, emailconsult of videoconsult.

Indien u een afspraak krijgt aangeboden op de praktijk, willen we u vragen de volgende regels in acht te nemen:

- Was voor het bezoek aan de praktijk je handen.

- Kom, indien mogelijk, alleen naar de huisarts.

- Ga pas maximaal vijf minuten voor uw afspraak de praktijk binnen. 

- Houdt minimaal 1,5 meter afstand onderling.

- Wij schudden geen handen.

Geboorte Jona van Best

5 april 2020 - Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is vandaag bevallen van haar vierde zoon Jona van Best, eveneens kleinzoon van huisarts M.J.F.M. Klaassen. Moeder en zoon maken het goed.

Corona virus tweede mededeling

12 maart 2020 - Zojuist heeft er vanuit het ministerie een persconferentie plaatsgevonden waarin nieuwe maatregelen zijn benoemd betreffende het coronavirus. Een van die maatregelen is dat kwetsbare mensen én ouderen zo min mogelijk contacten moeten hebben. Hierop heeft het crisisteam voor de huisartsenzorg in onder andere onze regio het advies gegeven alle programmatische zorg vooralsnog op te schorten tot nader order, maar in ieder geval tot na 1 Juni. De programmatische zorg wil zeggen de regelmatige controles van mensen met hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma of COPD.

Huisartsenpraktijk Oirsbeek zal deze adviezen uiteraard navolgen. De patiënten die in deze periode een afspraak hebben met Jacqueline Kerckhoffs, onze praktijkondersteuner op deze gebieden, worden telefonisch of middels brief benaderd.

Corona virus

27 februari 2020 - Volg onderstaand advies in het belang van u zelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente  met u een  'belafspraak' zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtwegklachten)klachten maar wel vragen zijn ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM site: https://www.rivm.nl/coronavirus  óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 – 880 5500