Verklaring geen mondkapje

30 november 2020 

Mensen verzoeken ons om een geneeskundige verklaring te schrijven voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Wij kunnen deze verklaring niet geven. Een onafhankelijke arts met specifieke kennis op dit gebied zal hierover moeten beslissing (zie pagina contact 'geneeskundige verklaring').

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Verklaring geen mondkapje

30 november 2020 

Mensen verzoeken ons om een geneeskundige verklaring te schrijven voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Wij kunnen deze verklaring niet geven. Een onafhankelijke arts met specifieke kennis op dit gebied zal hierover moeten beslissing (zie pagina contact 'geneeskundige verklaring').

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

Alcohol? Ik Pas!

03 december 2020 - ‘IkPas’ is een jaarlijks terugkerende actie in Nederland, waarbij mensen uitgedaagd worden om 30 dagen geen alcohol te drinken.
Zo kom je erachter wat alcohol doet met je gezondheid. Door mee te doen aan IkPas doorbreek je namelijk vastgeroeste patronen en is alcohol niet meer vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zelfs 6 maanden na IkPas ook significant minder gaan drinken; minder frequent en minder per avond.

Bevolkingsonderzoek Zuid

29 oktober 2020

Binnenkort vindt in onze regio het bevolkingsonderzoek borstkanker plaats. Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek verwijzen wij naar onze samenwerkingspagina en naar de site van het bevolkingsonderzoek.

Coronavirus vierde mededeling

05 oktober 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Er zijn vanuit de regering extra maatregelen ingesteld die ook voor onze praktijk gevolgen hebben. Op dit moment kunnen wij alle huisartsenzorg blijven bieden. Wel proberen wij het aantal contactmomenten op de praktijk te beperken om u te beschermen. Daarom worden alle afspraken bij de huisarts in eerste instantie telefonisch ingepland. Na overleg met de huisarts wordt er, indien nodig, alsnog een afspraak op het spreekuur gemaakt.

Als u naar de praktijk komt, willen we u vragen de hiernaast weergegeven regels in acht te nemen. Wij verzoeken u een eigen mondkapje mee te nemen en maximaal vijf minuten voor uw afspraak het centrum binnen te komen.

Planning huisartsen

1 september 2020

 Per 1 september 2020 is huisarts Dr. E.M.M. Klaassen terug van haar verlof en zult u haar weer treffen in onze huisartsenpraktijk. Wij hebben tijdelijk afscheid genomen van huisarts B.G.M. Nijsten - van Aken. Per 1 november 2020 zal zij opnieuw werkzaam zijn in onze praktijk onder haar nieuwe naam B.G.M. Vinders - van Aken. Huisarts M.J.F.M. Klaassen zal vanaf 1 november 2020 minder vaak op de praktijk aanwezig zijn. U kunt hem dan nog tegenkomen tijdens vakanties en speciale spreekuren.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Personeelswisseling

25 juni 2020

Wij willen u op de hoogte brengen van een personeelswisseling in onze huisartsenpraktijk. Helaas moeten wij afscheid nemen van Sanne onze assistente. Wij willen Sanne bedanken voor haar inzet in onze praktijk in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.

De afgelopen maanden heeft Susan werkzaamheden van Sanne overgenomen en hebben velen van u haar in onze praktijk getroffen. Daarnaast hebben wij vanaf 1 juli dit jaar Samantha aangenomen als nieuwe assistente. Vanaf deze datum kunt u ook Samantha aan de balie of aan de telefoon treffen. Wij willen Susan en Samantha verwelkomen in ons team.

Coronavirus derde mededeling

18 mei 2020

Met alle versoepelingen die vanuit de politiek worden doorgevoerd, komt er langzaamaan meer ruimte voor reguliere zorg. Zo is het bloedprikken in onze praktijk weer opgestart en zal ook het spreekuur van de praktijkondersteuners voorzichtig meer doorgang vinden. Dit betekent echter niet dat alles weer wordt zoals voorheen. Nog steeds moeten we rekening houden met de maatregelen omtrent het coronavirus en willen we u als (kwetsbare) patiënt zo goed mogelijk beschermen. Daarom zullen onze assistenten telefonisch een inschatting blijven maken welke patiënten op het reguliere spreekuur bij de huisarts terecht kunnen. Er zullen diverse alternatieven zijn om te zorgen dat we iedereen zo goed als mogelijk kunnen helpen, zoals telefonisch consult, e-mailconsult of videoconsult.

Indien u een afspraak krijgt aangeboden op de praktijk, willen we u vragen de volgende regels in acht te nemen:

  • Was voor het bezoek aan de praktijk uw handen.
  • Kom, indien mogelijk, alleen naar de huisarts.
  • Ga pas maximaal vijf minuten voor uw afspraak de praktijk binnen.
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand onderling.
  • Wij schudden geen handen.

Geboorte Jona van Best

5 april 2020

Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is vandaag bevallen van haar vierde zoon Jona van Best, eveneens kleinzoon van huisarts M.J.F.M. Klaassen. Moeder en zoon maken het goed.

Coronavirus tweede mededeling

12 maart 2020

 Zojuist heeft er vanuit het ministerie een persconferentie plaatsgevonden waarin nieuwe maatregelen zijn benoemd betreffende het coronavirus. Een van die maatregelen is dat kwetsbare mensen én ouderen zo min mogelijk contacten moeten hebben. Hierop heeft het crisisteam voor de huisartsenzorg in onder andere onze regio het advies gegeven alle programmatische zorg vooralsnog op te schorten tot nader order, maar in ieder geval tot na 1 juni. De programmatische zorg wil zeggen de regelmatige controles van mensen met hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma of COPD.

Huisartsenpraktijk Oirsbeek zal deze adviezen uiteraard navolgen. De patiënten die in deze periode een afspraak hebben met Jacqueline Kerckhoffs, onze praktijkondersteuner op deze gebieden, worden telefonisch of middels brief benaderd.

Coronavirus

27 februari 2020

Volg onderstaand advies in het belang van uzelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente met u een 'belafspraak' zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtweg-)klachten maar wel vragen ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM-site: https://www.rivm.nl/coronavirus óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 - 880 55 00.