Astmapatiënten dienen regelmatig longonderzoek en preventieve screenings te laten doen

Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente op 046 - 442 13 03.

Corona virus tweede mededeling

12 maart 2020 - Zojuist heeft er vanuit het ministerie een persconferentie plaatsgevonden waarin nieuwe maatregelen zijn benoemd betreffende het coronavirus. Een van die maatregelen is dat kwetsbare mensen én ouderen zo min mogelijk contacten moeten hebben. Hierop heeft het crisisteam voor de huisartsenzorg in onder andere onze regio het advies gegeven alle programmatische zorg vooralsnog op te schorten tot nader order, maar in ieder geval tot na 1 Juni. De programmatische zorg wil zeggen de regelmatige controles van mensen met hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma of COPD.

Huisartsenpraktijk Oirsbeek zal deze adviezen uiteraard navolgen. De patiënten die in deze periode een afspraak hebben met Jacqueline Kerckhoffs, onze praktijkondersteuner op deze gebieden, worden telefonisch of middels brief benaderd.

Corona virus

27 februari 2020 - Volg onderstaand advies in het belang van u zelf én uw omgeving:

Woont of werkt u in het gebied waar zich reeds besmette patiënten bevinden, aarzel niet om te bellen bij medische zorgvragen maar kom NIET naar de praktijk. In dit geval proberen we medische zorgvragen indien verantwoord telefonisch af te handelen. Zo nodig maakt de assistente  met u een  'belafspraak' zodat u teruggebeld wordt door de huisarts.

Voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten ongeacht het gebied waarin u woont of werkt geldt dezelfde regel om verspreiding van het virus te voorkomen: kom NIET naar de praktijk.

Heeft u géén (koorts en/of luchtwegklachten)klachten maar wel vragen zijn ten aanzien van het coronavirus, raadpleeg dan de RIVM site: https://www.rivm.nl/coronavirus  óf neem contact op met de GGD Zuid Limburg, telefoon: 088 – 880 5500

Zwangerschapsverlof

1 februari 2020 - Huisarts Dr. E.M.M. Klaassen is in verwachting. Zij zal daarom vanaf heden tot en met 30 juni 2020 niet op de praktijk aanwezig zijn voor patiëntenzorg. Gedurende haar afwezigheid zal zij in de maand februari worden vervangen door meneer Drs. M.J.F.M. Klaassen en vanaf maart tot eind juni door mevrouw Drs. B. Nijsten-van Aken.

De beste wensen voor 2020

 

December 2019 - Namens alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Oirsbeek wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020 toe.

Website verbeteringen

20 November 2019 - Naar aanleiding van terugkoppeling van patienten zijn er aanpassingen gekomen aan de website. Zo is het nu mogelijk om bij herhalingsrecepten meerdere recepten tegelijkertijd in één aanvraag te kunnen doen.

Heeft u een verbeteringsvoorstel voor de website? Dan kunt u dat altijd sturen naar info@huisarts-oirsbeek.nl of kenbaar maken aan de doktersassistente.

 

Extra doktersassistente

1 oktober 2019 - Sinds kort zult u naast Sanne ook Susan bij onze balie aan kunnen treffen. Ze komt ons vaste team versterken als doktersassistente in opleiding. We heten haar hierbij dan ook van hartelijk welkom.

 

 

 

Griepvaccinatie 2019

 

14 November 2019 - De jaarlijkse griepvaccinatie heeft plaats gevonden in november. Heeft u deze gemist en mocht u alsnog een vaccinatie willen hebben kunt u hiervoor nog een afspraak maken bij de assistente.

Personeelswisselingen POH Somatiek

September 2019 - Per 1 september is Daisy van den Broek niet meer werkzaam in onze praktijk. Onderstaand lezen jullie haar persoonlijke bericht. Wij hebben een vaste opvolger voor Daisy gevonden die per augustus werkzaam is in onze praktijk.

 

Beste patiënten van Oirsbeek,

Het was me een genoegen om met jullie te mogen werken. 

Tot ziens

Groetjes Daisy

Personeelswisselingen POH GGZ

Juni 2019 - Per 17 juni is Susan Franssen-van Kempen niet meer werkzaam in onze praktijk. Onderstaand lezen jullie haar persoonlijke brief. Wij hebben een vaste opvolger voor Susan gevonden die per 1 Juli werkzaam zal zijn in onze praktijk.

 

Beste patiënten,

Per 17 juni 2019 ben ik niet meer werkzaam als praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk te Oirsbeek. Ik heb er voor gekozen om een nieuwe werkuitdaging aan te gaan. Ik ga mij volledig richten op de ouderenzorg. Een werkveld waarin ik voorheen ook al werkzaam was en nu weer naar terug ga.

Vier jaar geleden startte ik als praktijkondersteuner GGZ in Oirsbeek. Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier en passie mijn werkzaamheden vervuld binnen de praktijk.

Via deze weg wil mijn collega’s bedanken voor de fijne samenwerking. En natuurlijk jullie, mijn patiënten, voor jullie vertrouwen in mij en voor de moed om jullie verhalen en kwetsbaarheden in alle openheid met mij te delen. Dank!

Ik wens jullie alle goeds,

Susan Franssen-van Kempen

Personeelswisselingen POH Somatiek

Juni 2019 - Per 1 juni is Desirée Kuskal-Meens niet meer werkzaam in onze praktijk. Onderstaand lezen jullie haar persoonlijke brief. Wij hebben een opvolger voor Desirée gevonden die per 1 september werkzaam zal zijn in onze praktijk. Tot die tijd is er een tijdelijke waarneemster;

 

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Oirsbeek,

Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik per 1 juni 2019 niet meer werkzaam ben als praktijkondersteuner binnen deze praktijk. Ik ben bijna 14 jaar werkzaam geweest als praktijkondersteuner waarbij ik patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten met veel plezier en passie heb mogen begeleiden. Bij deze wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen hetgeen jullie mij de afgelopen jaren gegeven hebben.

Het gaat jullie goed,

Groetjes Desirée Kuskal-Meens

Bedankt!

03 September 2018 

 

beste mensen,

De belangstelling en de attenties voor mijn 40-jarig jubileum waren overweldigend. Ik heb hier enorm van genoten en kan nog jarenlang nagenieten van dit "warme bad". Ik wil iedereen, die hieraan heeft bijgedragen, van harte bedanken, in het bijzonder de Koninklijke Schutterij St. Lambertus. Ook degenen, die zich hebben ingezet voor mijn onderscheiding, ben ik zeer erkentelijk.

Van de giften, die ik heb ontvangen, zal ik via het IVN een bank laten plaatsen in het natuurgebied Windraak, zodat iedereen tijdens een wandeling even kan uitrusten en van het uitzicht genieten.

 

Tjeu Klaassen, huisarts

AVG wetgeving

25 Mei 2018 - Per vandaag is de AVG wet van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, voor financiële afhandeling en om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij hebben een Document opgesteld waarin te lezen is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit document is ook bij de assistente op te vragen.