Het laatste nieuws over uw Huisartsenpraktijk in Oirsbeek

Hier leest u de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen omtrent Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Voor meer informatie of toelichting belt u de assistente via 046 - 442 13 03.

Herinvoering dragen mondkapje

05 november 2021

Vanaf 6 november is de mondkapjesplicht weer ingevoerd. We verwachten dat al onze patiënten het centrum betreden met mondkapje. Indien u het mondkapje vergeten bent, kunt u bij de balie tegen een kleine vergoeding een mondkapje kopen. De andere basisregels omtrent corona zijn daarnaast nog steeds van kracht (zie hiernaast).

Het toenemen van het aantal besmettingen zorgt ervoor dat we verdere maatregelen moeten nemen. Zo zullen we opnieuw overstappen op telefonische consulten en worden er alleen consulten op het spreekuur ingepland indien de huisarts heeft beoordeeld dat dit medisch noodzakelijk is. Daarnaast verzoeken we u om niet naar de balie te komen, maar ons alleen telefonisch of via de mail te benaderen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige situatie voor iedereen ongewenst is en hebben hier begrip voor. Helaas merken wij dat sommigen hun ongenoegen steeds vaker uiten naar de medewerkers van de praktijk, eisend zijn en soms zelfs schelden of de hoorn ophangen. Dit is niet de manier waarop we met elkaar willen omgaan. Wij doen ons best begrip en respect te tonen en hopen dit begrip en respect ook terug te krijgen.

HealthyLIFE

02 oktober 2021

De gemeenste Beekdaelen ondersteunt het programma healthyLIFE. HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen vanaf 18 jaar. Doel is het bevorderen van een actieve levensstijl en een gezond voedingspatroon. Het programma healthyLIFE maakt gebruik van Positieve Gezondheid.

 

Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, suikerziekte, of kwetsbare volwassenen met obesitas (BMI > 30). Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.

 

Op deze site krijgt u meer informatie over healthyLIFE.

 

Wilt u deelnemen? Laat het ons weten. Indien u aan de criteria voldoet dan kunnen we u aanmelden.

Griep- en pneumokokkenprik

22 september 2021

Op woendagavond 3 november 2021 is onze praktijk geopend voor mensen die in aanmerking komen voor de griepprik (influenzavaccinatie) en/of de pneumokokkenprik (pneumokokkenvaccinatie). Indien dit voor u geldt, krijgt u van ons binnenkort een uitnodiging. De uitnodiging is voorzien van een tijdsblok waarin u verwacht wordt op de praktijk. Als u geen gebruik wilt maken van de vaccinatie dan verzoeken wij u ons dit te laten weten. Indien u zich in het verleden heeft laten registreren niet gevaccineerd te willen worden en nu toch een vaccinatie wenst, dan moet u dit actief bij ons aangeven. Mocht u na 15 oktober nog geen uitnodiging hebben ontvangen terwijl u hier wel voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Op 20 september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over influenzavaccinatie, waarin extra doelgroepen zijn benoemd die baat hebben bij de griepvaccinatie, zoals zwangere vrouwen en ex-covid patiënten met longschade. Aangezien het advies aan de vooravond van de vaccinatiecampagne is gepubliceerd, krijgt u dit jaar niet automatisch een uitnodiging als u binnen deze doelgroep valt. Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om u te vaccineren, meldt u dan zo snel mogelijk bij ons. 

Klik voor meer informatie over de griepprik hier. Klik voor meer informatie over de pneumokokkenprik hier.

Co-assistent

18 september 2021

Vanaf 20 september tot 12 november 2021 is er een co-assistent in onze praktijk te gast. Haar naam is Senne Eerens. Als u contact heeft met onze praktijk kan u gevraagd worden of Senne bij uw afspraak aanwezig mag zijn of dat u eerst bij Senne komt voordat de huisarts of andere medewerker van onze praktijk u ziet. Op deze manier kunt u Senne helpen in haar leerproces en draagt u bij aan het opleiden van toekomstige (huis)artsen. Indien u het niet op prijs stelt dat de co-assistent bij uw afspraak aanwezig is of dat u eerst bij de co-assistent komt, mag u dat aan ons aangeven.

Introductie portaal

10 september 2021

Vanaf vandaag maakt onze praktijk gebruik van het portaal. Het portaal kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in uw medisch dossier en om zaken online te regelen zoals het aanvragen van herhaalrecepten, het plannen van een afspraak of het aanvragen van een e-mailconsult. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze contact pagina. Binnenkort publiceren wij een bericht in het Goed Nieuws om mensen op het portaal te attenderen. Daarnaast zullen wij éénmalig alle mensen waarvan wij een e-mailadres hebben informatie over de mogelijkheden van het portaal toesturen.

Deelname CONCRETE studie

02 september 2021

Onze praktijk werkt mee aan de CONCRETE studie. Mensen met klachten van pijn op de borst die hiermee de huisarts bezoeken, kunnen worden gervraagd deel te nemen aan de studie. Deelname is op vrijwillige basis. Indien u voor deelname in aanmerking komt, krijgt u hier verdere uitleg over. Voor meer informatie over de CONCRETE studie druk op onderstaande knop.

CONCRETE

Coronavirus vaccinatie en zwangerschap

30 augustus 2021

Voor meer informatie betreffende coronavirus vaccinatie tijdens zwangerschap verwijs ik jullie naar de knop hier onder.

vaccinatie tijdens zwangerschap

Vaccinatie registratie COVID-19

24 juni 2021

U kunt uw COVID-19 vaccinatie status raadplegen op de website mijn.rivm.nl/vaccinaties/login en op de coronacheck app. Indien u vragen heeft over uw COVID-19 vaccinatie registratie of indien de vaccinatie incorrect genoteerd staat, bel dan de helpdesk van het BZ (Buitenlandse Zaken) contactcenter. BZ contactcenter is het eerste aanspreekpunt bij vragen omtrent vaccinatie registratie. Het telefoonnummer is +31 247 247 247 en de helpdesk is 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar. BZ contactcenter kijkt met u wat het probleem is met betrekking tot de registratie en zal dit zo mogelijk voor u aanpassen. Soms beschikt het BZ contactcenter niet over de juiste gegevens. Alleen in die gevallen zal het BZ contactcenter u verwijzen naar de instantie waar u de vaccinatie heeft ontvangen. Dit kan onze praktijk zijn, maar voor de meeste mensen betreft dit de GGD.

 

Vanaf 1 juli 2021 hebben wij als hulpverlener de mogelijkheid om in deze uitzonderingsgevallen alsnog een vaccinatiebewijs te genereren.  Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u contact met de praktijk op te nemen. 

NIVEL

15 februari 2021

Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wij zijn hierbij een van de landelijke huisartsen peilstations. Nivel krijgt gecodeerde informatie via ons computersysteem. Met deze informatie wordt onderzoek gedaan. Nivel Zorgregistraties publiceert de cijfers op hun website, voor publiek, voor het ministerie van VWS en voor deelnemende zorgverleners. Nivel weet niet wie u bent of wat u heeft besproken. Uw persoonsgegevens zijn en blijven veilig. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hier (nivel.nl/zorgregistraties) kunt u meer informatie vinden. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij ons, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Online inzage van medische gegevens

1 februari 2021

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2021 wettelijk verplicht om patienten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Om inzicht te verlenen maakt iedere huisartsenpraktijk een keuze tussen een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op dit moment is alleen het portaal mogelijk (voor meer informatie zie onze contact pagina). Het PGO moet nog worden opleverd. Meer informatie kunt u hier vinden.

Toestemming delen medische gegevens

25 augustus 2020

Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

Spoed:

Voor spoed zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur via optie 1 in ons keuzemenu (046 - 442 13 03). Buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek

Huisartsenpraktijk Oirsbeek
Dorpstraat 63
6438 JT Oirsbeek

KvK 14114715

BIG-registratienummer: 39908966301

De dokter van Huisartsenpraktijk Oirsbeek is gevestigd in het gezondheidscentrum.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00

Dinsdag 08:00 - 17:00

Woensdag 08:00 - 17:00

Donderdag 08:00 - 17:00

Vrijdag 08:00 - 17:00

Telefonisch bereikbaar

Maandag:    08:30-12:00 15:00-17:00
Dinsdag:      08:30-12:00 15:00-17:00
Woensdag:  08:30-12:00 15:00-17:00
Donderdag: 08:30-12:00 15:00-17:00
Vrijdag:        08:30-12:00 15:00-17:00