Voor contact met de praktijk gaat u naar ons portaal of belt u 046 - 442 13 03

In het Gezondheidscentrum aan de Dorpsstraat vindt u Huisartsenpraktijk Oirsbeek. Wij zijn daar gevestigd samen met andere medewerkers in de gezondheidszorg. 

Huisarts Klaassen houdt praktijk in Gezondheidscentrum Oirsbeek

Aanmelden
U kunt een verzoek tot inschrijven in de praktijk doen via ons aanmeldingsformulier. Wij accepteren patiënten uit de volgende plaatsen: Oirsbeek, Merkelbeek, Amstenrade, Schinnen, Doenrade en Windraak. Een aanmelding wordt altijd gevolgd door een kennismakingsgesprek waarna al dan niet besloten wordt tot inschrijving in de praktijk.

 

Spreekuur en visite
Het spreekuur is van maandag tot en met vrijdag vanaf 08:30 uur. U kunt binnen een werkdag terecht voor het spreekuur van de huisarts. Dit spreekuur kan zowel telefonisch als op de praktijk plaatsvinden. Een afspraak neemt gemiddeld 10-15 minuten in beslag. U kunt ook terecht bij een van onze speciale spreekuren. Als het medisch niet verantwoord is om het spreekuur te bezoeken, dan maken wij een huisbezoek.

 

E-mailconsult
Eenvoudige medische vragen kunnen per e-mail worden beantwoord. U kunt hiervoor het contactformulier hieronder gebruiken of, indien u hiervoor aangemeld bent, het portaal (zie hieronder). Als het niet mogelijk is uw vraag per mail te beantwoorden, dan nodigen we u uit op het spreekuur.

 

Patiëntenportaal
Onze praktijk maakt gebruik van het portaal. Via het portaal kunt u inzicht krijgen in uw dossier en verschillende zaken online regelen zoals afspraken maken, een e-mailconsult aanvragen of een verzoek tot herhaling van medicatie plaatsen. Indien u zich wilt aanmelden voor het portaal, dien dan een verzoek in via het contactformulier onder aan de pagina. Zodra wij uw verzoek verwerkt hebben, ontvangt u van ons inloggegevens. In verband met wetgeving omtrent privacy moet u gebruik maken van een persoonlijk e-mailadres en 06-nummer dat alléén door u gebruikt wordt.

 

Herhaalrecepten aanvragen
U kunt hier herhaalrecepten aanvragen. Soms zal de assistente aangeven dat een extra consult nodig is voor u weer hetzelfde recept voorgeschreven krijgt.

 

Belangrijke gebeurtenissen
Het is mogelijk dat in uw leven een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, waar wij niet van op de hoogte zijn. Eveneens is het niet altijd vanzelfsprekend dat wij op de hoogte worden gehouden van uw behandeling elders of door een specialist. Mocht u van ons betrokkenheid verwachten, dan is het nodig dat u ons dit kenbaar maakt.

 

Ziekenhuisbezoek
Wij gaan niet structureel op bezoek bij mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Tegenwoordig is de opnameduur vaak zo kort, dat u vaak al naar huis bent voor er een mogelijkheid is om u te bezoeken. Bovendien kan het ook zijn dat u niet in het Zuyderland-ziekenhuis maar elders bent opgenomen. Mocht u de huisarts willen spreken tijdens of na uw opname, maak dit dan kenbaar.

 

Klachten
Mocht u tevreden zijn, zeg het anderen. Als u niet tevreden bent, vertel het ons mondeling of via het contactformulier. Dan hebben wij de kans ons te verbeteren. Mocht dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leiden, kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

 

AVG-wetgeving
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, voor financiële afhandeling en om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij hebben een AVG-document opgesteld waarin te lezen is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit document is ook bij de assistente op te vragen.

 

Toestemming voor delen medische gegevens
Wij vragen uw toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Als u op het spreekuur bent, krijgt u van ons een folder met uitleg en de mogelijkheid om wel of geen toestemming te verlenen. Uw keuze registreren wij in uw dossier. U kunt ook online informatie krijgen en uw keuze kenbaar maken via www.volgjezorg.nl

 

Wijzigen persoonsgegevens
Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven. Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

 

Niet verschenen zonder bericht
Helaas zijn er soms afspraken voor patiënten gepland, maar is de betreffende patiënt zonder afmelding niet op het spreekuur aanwezig. Als dit gebeurt, hebben wij het recht u hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn voor de betreffende patiënt niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Geneeskundige verklaring
Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts die hier specifieke kennis over heeft. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts extra informatie opvragen bij uw huisarts en andere betrokken artsen. Meer informatie vindt u hier.

 

Wilsverklaringen
Het is goed om na te denken over uw wensen rondom ziekte en het einde van het leven. U kunt uw wensen vastleggen in een wilsverklaring. Er zijn verschillende wilsverklaringen, namelijk een niet-reanimeren-verklaring, een behandelverbod, een medische volmacht en een euthanasieverklaring. Het is raadzaam een afspraak te maken op het spreekuur om uw wensen te bespreken met de huisarts. Artsen en naasten hoeven een wilsverklaring niet te ondertekenen en ook een notaris is niet noodzakelijk. U kunt een wilsverklaring op ieder moment wijzigen. Hoewel de geldigheid onbeperkt is, is het raadzaam om elke paar jaar aan de huisarts aan te geven dat u nog steeds achter uw verklaring staat. Indien u op zoek bent naar handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en ruimte om je eigen wensen op te schrijven in de laatste levensfase, kan het boekje 'Als ik nadenk over mijn laatste levensfase' behulpzaam zijn.