Huisartsenpraktijk Oirsbeek in het gezondheidscentrum

We zijn sinds 2016 gehuisvest in Gezondheidscentrum Oirsbeek, samen met vele andere zorgaanbieders. Zo proberen wij gezamenlijk bij te dragen aan een breed zorgaanbod in en nabij Oirsbeek. Daarnaast werken wij samen met zorgaanbieders en ziekenhuizen in de omgeving, de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek en de Universiteit Maastricht.

 

Onze samenwerkingen

Gezondheidscentrum Oirsbeek
In de zomer 2016 is huisartsenpraktijk Oirsbeek verhuisd naar Gezondheidscentrum Oirsbeek aan de Dorpsstraat. In het centrum zijn gevestigd een apotheek, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie, medisch pedicure, verloskunde, psychologie, diëthiek, thuiszorg, osteopatie en vrouwenconsulent. Voor meer informatie bezoekt u de website van gezondheidscentrum Oirsbeek.

Medische opleidingen
Voor medisch studenten is het belangrijk dat zij praktijkervaring kunnen opdoen. Huisartsenpraktijk Oirsbeek wil hen graag deze kans bieden. Heeft u bezwaar (mede) behandeld te worden door een (huis)arts in opleiding? Laat dit dan aan de assistente weten. Wij hebben daar alle begrip voor.

Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek
Onze praktijk is aangesloten bij de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek (HDWM). Hier kunt u terecht voor spoedgevallen in avond- nacht en weekenddienst. Deze huisartsendientst is gevestigd in het Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen.

Meer weten over Huisartsenpraktijk Oirsbeek?